19. ročník soutěže King of daylight / Freestyle

Residence Šestajovice

Richard Hubička

Název projektu

Residence Šestajovice

Vedoucí projektu

Ing. Kateřina Městková

Název školy

SPSŠ a VOŠS Praha 1, Dušní 17

Rok

2023

Popis projektu

Řešená residence je navržena na pozemek v Šestajovicích nedaleko Prahy. Residence je umístěna do východního rohu pozemku, kde je díky okolním stromům největší klid. Plní funkci soukromou i veřejnou, veřejnou část v parteru tvoří 4 nájemní jednotky pro obchody a bar. V parteru se dále nachází recepce, která je jádrem stavby, a wellness kde se nachází sauna, odpočinková zóna a bazén. Jsou zde také sklepy, zázemí pro správce, odpadní hospodářství, sklad baru a technické zázemí. V celém objektu se nachází 10 bytových jednotek velkých rozměrů, přičemž jsou všechny byty osově souměrné podle osy objektu. Ve 3. NP se nachází 4 byty, které se dále rozrůstají do podkroví, a tvoří tak nejprestižnější byty v celém objektu. Objekt je se zelení a přírodou propojen díky 2 střešním zahradám, střešním oknům a velmi hustě prosklené fasádě. Střešní okna plní hlavní funkci proslunění podkrovní části objektu. Střešní okna se také nachází v posledním patře centrální části, kde nám prosluňují schodiště a centrální chodbu, a nad recepcí, čímž nám celý pobyt v ní zpříjemňují. V parteru se také nachází světlovody, které nám přivádí sluneční svit do technické části objektu.

Nahrání kompletní grafické dokumentace projektu