19. ročník soutěže King of daylight / Freestyle - 1. místo (dělené)

Stvořidla - The Rocks

Tomáš Vrána

Název projektu

Stvořidla - The Rocks

Vedoucí projektu

Ing. Radek Wasserbauer

Název školy

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

Rok

2022-2023

Popis projektu

Cílem projektu bylo navrhnout rekreační areál, který by byl plně propojen se svým okolím a doplňoval přírodní scenérii. Navrhovaný areál se nachází v blízkosti řeky a je s ní plně propojen. Hlavní budova je řešena jakožto moderní vestavba do hmoty umělé skály, která respektuje své okolí a svým vzhledem do něho plně zapadá. V tomto objektu se nachází hygienické zázemí pro kemp, restaurace a ubytovací zařízení až pro 40 osob. U řeky je navržen kemp a čtyři originální chatky ve tvaru balvanů. Nové sportoviště disponuje multifunkčním hřištěm a plochou pro plážový volejbal. Návrh nového areálu se ve velké míře inspiruje okolní přírodou, konkrétně velkým množstvím kamenů a balvanů, které se nachází v řece a slouží jakožto hlavní turistické lákadlo Stvořidel. Nový areál zatraktivňuje lokalitu a umožňuje její využívání pro větší spektrum lidí. Nabízí prostor pro aktivity spojené s řekou, i relaxaci a odpočinek ve vlastních prostorech. Hlavní budova je řešena jakožto železobetonový skelet. Pro příčky jsou navrženy keramické tvárnice. Samotná fasáda a tvar budovy je řešen pomocí torkretování a tvorbou sendvičové konstrukce se zateplením pomocí pěnové izolace. V celém areálu je kladen důraz na denní světlo a prosklené plochy jsou navrženy tak, aby zapadaly do celkového konceptu budovy. Na prosvětlení chodeb a pokojů denním světlem jsou využity světlíky a světlovody od společnosti VELUX. Jednotlivé rekreační objekty by byly vystavěny pomocí technologie 3D tisku betonu, jakožto dvouplášťová konstrukce vyplněná pěnovou izolací.

Nahrání kompletní grafické dokumentace projektu