19. ročník soutěže King of daylight / Rodinný Dům

Bungalow IN23

Martin Bobiš

Název projektu

Bungalow IN23

Vedoucí projektu

Ing. Pavla Nováková

Název školy

SPŠS Valašské Meziříčí

Rok

2023

Popis projektu

Jedná se o návrh rodinného domu pro tříčlennou rodinu. Objekt je umístěn v mírném svahu orientovaném na jih. Několik metrů severně od domu vede rušná hlavní silnice, jejímuž tvaru a hlukovým podmínkám se objekt přizpůsobuje. Za účelem zajištění klidu a intimity se proto na uliční fasádě nenacházejí okna a osvětlení je zajištěno světlíky výrobce Velux. Východní fasáda neobsahuje okna z důvodu blízkosti hranice se sousedním pozemkem. Jižní fasáda je bohatě prosklená, z obytných místností je zajištěn přístup na venkovní komunikaci a odtud pak na krytou terasu s velkým světlíkem a vířivkou. Instalovaný závěs slouží ke clonění pohledů ze sousedních pozemků a k omezení proudu studeného vzduchu. Interiér je řešen minimalisticky. Úkolem bylo vyřešit dispozici bungalovu pro tříčlennou rodinu tak, aby nezabíral mnoho prostoru a aby využil severní část pozemku znehodnocenou veřejnou dopravní komunikací a zbytek zahrady se dal využít k rekreaci majitelů. Objekt je založen na betonových pilotách. Konstrukční systém je skeletový, stropy jsou monolitické železobetonové. Použité výrobky Velux: ISJ 0103 Kopule akrylátová, 3 vrstvy, velikost 060060, 7 kusů

Nahrání kompletní grafické dokumentace projektu