King of daylight / Rodinný Dům

Rodinný dům

Marie Prášková

Vedoucí projektu

Vít Wasserbauer

Název školy

SPŠS akademika Stanislava Bechyně

Rok

2021

Popis projektu

Jedná se o novostavbu rodinného domu. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit stavbu s dostatkem světla a příjemným prostředím pro rodinu. Svislé konstrukce jsou navrženy z pórobetonových tvárnic YTONG. Střecha je navržena jako dvouplášťová se skládanou krytinou, s dřevěnou nosnou konstrukcí (krov), tepelnou izolací z minerálních vláken mezi krokvemi a PIR deskami pod krokvemi, doplňkovou hydroizolační vrstvou z difuzně otevřené fólie lehkého typu na pevném podkladu a sádrokartonovým podhledem.
Barevné řešení je navrženo v jedné barvě – bílá fasádní barva.

Nahrání kompletní grafické dokumentace projektu